Пневматични Мембранни Помпи ATEX

Пневматични Мембранни Помпи ATEX

PHOENIX P7 ATEX

Присъединителен размер: ¼"
Дебит: 8 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: 4 mm
Напор: 80 m
Самозасмукваща до: 3 m
Макс. размер на твърди частици: 2,5 mm
Макс. налягане: 8 Bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, POMc
Макс. вискозитет: 6000 cps

PHOENIX P18 ATEX

Присъединителен размер: 3/8"
Дебит: 20 l/min
Напор: 80 m
Присъединяване на въздушното захранване: 6 mm
Самозасмукваща до: 6 m
Макс. размер на твърди частици: 3 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, POMc, SS
Ниво на шум: 65 dB
Макс. вискозитет: 12000 cps

PHOENIX P30 ATEX

Присъединителен размер: ½"
Дебит: 35 l/min
Напор: 80 m
Присъединяване на въздушното захранване: 6 mm
Самозасмукваща до: 5 m
Макс. размер на твърди частици: 3.5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP,PVDF,POMc,SS
Ниво на шум: 65 dB
Макс. вискозитет: 15000 cps

PHOENIX P50 ATEX

Присъединителен размер: ½"
Дебит: 55 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: ¼" BSP
Напор: 80 m
Макс. налягане: 8 bar
Макс. размер на твърди частици: 3 mm
Самозасмукваща до: 6 m
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, SS
Ниво на шум: 68 dB
Макс. вискозитет: 20000 cps

PHOENIX P65 ATEX

Присъединителен размер: ½"
Дебит: 70 l/min
Напор: 80 m
Присъединяване на въздушното захранване: 3/8" BSP
Самозасмукваща до: 6 m
Макс. размер на твърди частици: 3,5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 72 dB
Макс. вискозитет: 25000 cps

PHOENIX P100 ATEX

Присъединителен размер: ¾"
Дебит: 110 l/min
Напор: 80 m
Присъединяване на въздушното захранване: 3/8" BSP
Самозасмукваща до: 6 m
Макс. размер на твърди частици: 3,5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 72 dB
Макс. вискозитет: 25000 cps

PHOENIX P160 ATEX

Присъединителен размер: 1"
Дебит: 170 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: ½" BSP
Напор: 80 m
Самозасмукваща до: 6 m
Макс. размер на твърди частици: 7,5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 75 dB
Макс. вискозитет: 35000 cps

PHOENIX P250 ATEX

Присъединителен размер: 1 ¼“
Дебит: 250 l/min
Напор: 80 m
Присъединяване на въздушното захранване: ½" BSP
Самозасмукваща до: 6 m
Макс. размер на твърди частици: 7,5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 75 dB
Макс. вискозитет: 35000 cps

PHOENIX P400 ATEX

Присъединителен размер: 1 ½ “
Дебит: 400 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: ¾" BSP
Напор: 80 m
Самозасмукваща до: 5 m
Макс. размер на твърди частици: 6 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, INOX
Ниво на шум: 78 dB
Макс. вискозитет: 45000 cps

PHOENIX P500

Присъединителен размер: 1 ½”
Дебит: 550 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: ¾" BSP
Напор: 80 m
Самозасмукваща до: 5 m
Макс. размер на твърди частици: 8,5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 78 dB
Макс. вискозитет: 50000 cps

PHOENIX P700 ATEX

Присъединителен размер: 2"
Дебит: 700 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: ¾" BSP
Напор: 80 m
Самозасмукваща до: 5 m
Макс. размер на твърди частици: 8,5 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 78 dB
Макс. вискозитет: 50000 cps

PHOENIX P1000 ATEX

Присъединителен размер: 3"
Дебит: 1050 l/min
Присъединяване на въздушното захранване: ¾" BSP
Напор: 80 m
Самозасмукваща до: 5 m
Макс. размер на твърди частици: 10 mm
Макс. налягане: 8 bar
Материал на корпуса: PP, PVDF, ALU, INOX
Ниво на шум: 78 dB
Макс. вискозитет: 55000 cps